ngo-openboek.be

SITE SLOGAN

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

De ngo-sector gebruikt een eigen jargon, niet altijd makkelijk te volgen voor een buitenstaander. In deze lijst hebben we de meeste van deze domeinspecifieke termen opgenomen. 

11.11.11

11.11.11 is de koepel van de Noord-Zuidbeweging.

Lees meer...

Acodev

Acodev is de Franstalige federatie van ngo's voor ontwikkelingssamenwerking.

Lees meer...

coöperant, expat

Coöperanten zijn werknemers die door een Belgische ngo aangeworven worden om in een project of programma in het Zuiden te werken.  

Lees meer...

derde pijler

De derde pijler zijn de ngo's voor ontwikkelingssamenwerking.

Lees meer...

DGD

DGD (het vroegere DGOS) staat voor ‘Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire hulp’. Dit is de federale administratie voor ontwikkelingssamenwerking.

Lees meer...

doeltreffendheid

Een ngo is doeltreffend wanneer haar werk echt iets oplevert, wanneer ze  haar doel bereikt en resultaten kan voorleggen.

Lees meer...

erkende ngo

Een ngo voor ontwikkelingssamenwerking die van de federale overheid een basiserkenning heeft bekomen. 

Lees meer...

erkende ngo's, lid van ngo-federatie

Ngo-openboek.be heeft zoveel mogelijk gegevens, cijfers en informatie in deze databank verwerkt van de erkende ngo's, lid van ngo-federatie in 2011. Dit zijn:

Lees meer...

expat, coöperant

‘Expat’ staat voor ‘expatriate’ en betekent in de algemene omgangstaal een landgenoot die in het buitenland woont en/of werkt.

Lees meer...

lokaal personeel

Lokaal personeel is 'Zuiders' personeel, tewerkgesteld in het eigen land door Belgische ngo's.

Lees meer...

ngo-federatie

ngo-federatie is de Vlaamse federatie van ngo's voor ontwikkelingssamenwerking (het vroegere Coprogram).

Lees meer...

niet-gouvernementele organisatie

Ngo staat voor ‘niet-gouvernementele organisatie’.

Lees meer...

noodhulp

Noodhulp is meestal een interventie op korte termijn naar aanleiding van een crisissituatie

Lees meer...

noordwerking

Noordwerking’ is een verzamelnaam voor diverse werkterreinen: sensibilisering en educatie, bewegingsopbouw, netwerking, beleidsbeleidsbeïnvloeding.

Lees meer...

 

 

partnerschap

Partnerschap is de samenwerking tussen de Noordelijke ngo's en hun Zuidelijke partners.

Lees meer...

structurele hulp

Structurele ontwikkelingssamenwerking gaat in essentie over veranderingen op lange termijn.

Lees meer...

transparantie

Transparant zijn betekent voor een ngo dat ze op een duidelijk verstaanbare manier en op geregelde tijdstippen over zichzelf communiceert naar de buitenwereld en naar haar eigen medewerkers.

Lees meer...

VTE

VTE staat voor ‘voltijds equivalent’.

Lees meer...

deze site bevat de gegevens van erkende ngo's die in 2014 lid waren van ngo-federatie en/of Acodev
Laatste update: 2015