ngo-openboek.be

SITE SLOGAN

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Hoe het begon...

ngo-federatie krijgt geregeld vragen over haar leden, de ngo’s voor ontwikkelingssamenwerking. Sommigen willen weten welke ngo in welk land actief is. Anderen zijn op zoek naar ngo’s die rond een bepaald thema actief zijn of aan bewustmaking werken in de Vlaamse scholen. Beleidsmakers en journalisten hebben belangstelling in de cijfers over bestedingen en tewerkstelling van ngo’s in een bepaald land.

Om aan deze vragen te beantwoorden publiceerde ngo-federatie samen met 11.11.11, de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging, van 2001 tot 2004 een jaarboek met allerlei gegevens, ook raadpleegbaar op de site van ngo-federatie. Het jaarboek bracht een beperkt en algemeen overzicht van de ngo-sector: hoeveel is het totaal van de kosten en opbrengsten van alle ngo’s, welke zijn de 10 grootste ngo’s gerangschikt naar hun omzet of subsidies, enz.

Elke ngo had een afzonderlijke infofiche met een voorstelling en de cijfers van kosten en opbrengsten.

Na enkele jaren zat er wat sleet op deze formule. Het jaarboek vertoonde enkele gebreken. Zo publiceerden we gegevens van Vlaamse en tweetalige ngo’s, maar niet van Franstalige ngo’s. Het jaarboek kon nooit een volledig beeld geven van de Belgische situatie. In een internationale context is dit een ernstige handicap, zeker als alle informatie enkel in het Nederlands beschikbaar is. Het jaarboek poogde ook teveel doelgroepen tegelijk te bedienen. De vragen van het groot publiek zijn anders dan die van journalisten en beleidsmakers.

Ondertussen evolueerde ook de maatschappelijke context waarin noordelijke ngo’s opereren. Overheden en publieke opinie staan kritischer tegenover wat ngo’s ondernemen. Men stelt openlijk de vraag naar het nut van hun werk, men vraagt zich af of ze niet teveel geld besteden aan de eigen administratie, of men daagt ze uit door naar de wedden van hun directeurs te vragen.

De leden van ngo-federatie zochten naar een gepast antwoord, ditmaal met de externe deskundigheid van Delius, een bedrijf met expertise in het ontwikkelen van websites en online toepassingen Delius bracht een nieuw technisch concept aan: een databank die gegevens verzamelt via webformulieren. De verzamelde gegevens worden via rapporten al dan niet publiek gemaakt op de website. Dit laat een veel flexibeler gebruik van de databank toe. Zo vragen we in de webformulieren gedetailleerde informatie op over de subsidielijnen van ngo’s, bijv. hoeveel subsidies de ngo kreeg voor haar meerjarenprogramma van het Belgisch overlevingsfonds of van de Vlaamse overheid. Het publiek ligt daar niet wakker van, maar voor het secretariaat van ngo-federatie is dit soort informatie van belang.

Je zal dus op openboek.be niet alle beschikbare informatie vinden, maar je kunt altijd op het secretariaat van ngo-federatie terecht voor extra vragen. De databank is bovendien zo geconcipieerd dat ze in de loop van de jaren kan aangepast worden. Zo kunnen we andere data opvragen of dezelfde data anders voorstellen. Van meet af aan hebben onze collega's van Acodev, de Franstalige federatie, toegestemd om mee in het project te stappen. Het is ons gezamenlijk doel om informatie te kunnen geven over de hele Belgische ngo-sector. De nieuwe databank laat meertaligheid toe, zodat we later misschien een Engelstalige versie kunnen aanbieden.

deze site bevat de gegevens van erkende ngo's die in 2014 lid waren van ngo-federatie en/of Acodev
Laatste update: 2015