ngo-openboek.be

SITE SLOGAN

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Belgische ngo’s blijven regio van de Grote Meren steunen

Belgische ngo's besteedden tussen 2009 en 2012 jaarlijks meer dan 70 miljoen euro aan ontwikkelingssamenwerking in het Grote Merengebied. Hoewel democratie en mensenrechten zwaar onder druk staan in Rwanda, Burundi en Congo, blijft de niet-gouvernementele ontwikkelingssamenwerking de bevolking in deze landen onverminderd steunen.

De viering van 50 jaar onafhankelijkheid in Rwanda en Burundi in juli 2012 was geen ondubbelzinnig blijde gebeurtenis. Decennia van etnische haat, burgeroorlog en miljoenen doden laten immers diepe sporen na in de evenaarslanden en hypothekeren vandaag de ontwikkeling van miljoenen burgers.

Hoop geven

In Burundi leeft 85 procent - het cijfer is duizelingwekkend - van de bevolking in armoede en in de Democratische Republiek Congo is 34 procent van de volwassenen analfabeet. "We laten deze regio niet in de steek en blijven hoop geven aan de inwoners van deze landen", luidt het bij ngo-federatie, de Vlaamse federatie van ngo's van ontwikkelingssamenwerking.

Stijgende lijn

Sinds 2009 gaan de bestedingen van de ngo's in de regio van de Grote Meren in stijgende lijn. Het jaarlijkse bedrag van 70 miljoen euro omvat zowel structurele hulp als noodhulp en is goed voor 20 procent van de totale uitgaven van de ngo's in het Zuiden, die in 2011 meer dan 354 miljoen euro bedroegen. Ook in 2013 wordt deze lijn gevolgd, wat bevestigd dat de Belgische ngo's deze regio niet los laten...

This content requires JavaScript.

Noteer dat de grote stijging in 2009 te wijten is, aan enerzijds het feit dat vanaf 2009 heel wat Franstalige ngo's voor de eerste keer hun gegevens hebben gepubliceerd op ngo-openboek.be, en anderzijds aan het gegeven dat enkele ngo's (Artsen zonder Grenzen, Caritas, Memisa, Trias,...) nieuwe projecten hebben opgestart in de regio. Uiteraard gaat de meeste steun naar de civiele maatschappij in DR Congo, het grootste land met de grootste bevolking.

Giften houden stand

De centen voor projecten van ngo's komen voor een groot deel van donaties van het grote publiek. In 2011 verzamelden de ngo's meer dan 124 miljoen euro via donaties. Tegenover 2006 betekent dat een stijging met 25 procent. Piekjaren waren 2005, het jaar van de tsunami, en 2010, het jaar van de aardbeving in Haïti en de overstromingen in Pakistan.

Bogdan Vanden Berghe, algemeen directeur 11.11.11: "De cijfers laten zien dat de steun van de Belgen aan het structurele werk van de ngo's ondanks de crisis goed standhoudt en dat men zelfs bereid is om bij grote rampen er nog een extra inspanning bovenop te doen."

Op het terrein

In totaal zijn 34 ngo's actief in de regio van de Grote Meren en dat rond verschillende thema's. U vindt ze hier per land : Congo, Burundi en Rwanda. Enkele voorbeelden van ngo's in het Grote Merengebied :

PROTOS brengt water tot bij Rwandese boeren

Sinds 1996 is PROTOS actief in Rwanda in het district Muhanga. De ngo werkt er samen met lokale partners aan de verbetering van de toegang tot drinkwater, water voor landbouw en de bescherming van de natuurlijke watervoorraden.

"Samen met de lokale boeren hebben we de valleigronden van Ruterana grondig heringericht. Door het herstel van een oud kanaal en de aanleg van irrigatie- en drainagegeulen is er nu permanent water beschikbaar voor de landbouw", aldus Katrien Van Hooydonk , geografisch raadgeefster Grote Meren bij PROTOS.

11.11.11 zet democratie op de sporen in Burundi

In Burundi ondersteunt 11.11.11, de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging, vijf partnerorganisaties die zich inzetten voor de versterking van democratie en goed bestuur.

"Burundi is nog geen toonbeeld van efficiënt en transparant bestuur. Corruptie is een immens probleem. Goed bestuur en participatie aan het politieke beleid zijn voor ons en onze partners in het Zuiden de fundamenten om ontwikkeling op gang te brengen en om de armoede te bestrijden", vertelt Marleen Vos van 11.11.11.

CDI-Bwamanda organiseert Congolese boeren

CDI-Bwamanda werkt aan een leefbaar platteland in Congo. De ngo ondersteunt boeren en investeert in scholen, ziekenhuizen, watervoorziening en wegenonderhoud.

"Landbouw en eerlijke inkomens liggen aan de basis van de economische en sociale groei op het platteland. Wij helpen boeren om zich beter te organiseren en hun productie te verhogen", aldus Ezra Charlier van CDI-Bwamanda.

Hebt u vragen: contacteer Bogdan Vanden Berghe, algemeen directeur 11.11.11 op 0494/591185 of Johan Cottenie, directeur ngo-federatie, 0497/418101.

deze site bevat de gegevens van erkende ngo's die in 2014 lid waren van ngo-federatie en/of Acodev
Laatste update: 2015