ngo-openboek.be

SITE SLOGAN

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Werking in het Zuiden

Ngo's werken samen met partners in het Zuiden en ondersteunen hen voor het bereiken van hun doelstellingen. Het partnerschap is daarom één van de belangrijkste kenmerken van de ngo-werking. Ngo's en hun partners zijn actief in één of meerdere domeinen of thema's. Voor een overzichtelijke indeling beperken we ons hier tot een lijst van 15 werkdomeinen. 

Lees meer...

Werkdomeinen in cijfers

Wanneer je op de onderstaande lijst klikt bij een werkdomein, krijg je een overzicht van alle ngo’s die projecten of programma’s rond dit werkdomein opzetten.

Aandachtspunt Aantal Totaal keyword
Versterking civiele maatschapij 47 84 post:keywords.zuid.civmaatschappij@keywords
Landbouw en rurale sector 44 84 post:keywords.zuid.landbouw@keywords
Gezondheidszorg 42 84 post:keywords.zuid.gezondheid@keywords
Onderwijs (formeel / niet-formeel) 37 84 post:keywords.zuid.onderwijs@keywords
Leefmilieu 28 84 post:keywords.zuid.leefmilieu@keywords
Sociale economie 28 84 post:keywords.zuid.soceconomie@keywords
Water 27 84 post:keywords.zuid.water@keywords
Justitie en mensenrechten 27 84 post:keywords.zuid.justitie@keywords
Economie / ondernemingen 24 84 post:keywords.zuid.economie@keywords
Andere 19 84 post:keywords.zuid.andere@keywords
Humanitaire hulp en rehabilitatie 16 84 post:keywords.zuid.noodhulp@keywords
Vredesopbouw en conflictpreventie/resolutie 16 84 post:keywords.zuid.vrede@keywords
Socio-cultureel en welzijn 13 84 post:keywords.zuid.sociocultureel@keywords
Infrastructuur 13 84 post:keywords.zuid.infrastructuur@keywords
Democratiseringsprocessen 13 84 post:keywords.zuid.democratisering@keywords