ngo-openboek.be

SITE SLOGAN

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Geografisch overzicht

Alle landen waar de ngo's (lid van ngo-federatie en/of Acodev) actief zijn staan hier ingekleurd. De kleurlegende geeft aan hoeveel procent van de ngo's er aanwezig zijn (laatst beschikbare informatie).

  0-10 %
 10-20 %
 20-30 %
 30-40 %
 40-50 %
 50-60 %
 60-70 %
 70-80 %
 80-90 %
 90-100 %

Als je met de muis boven de kaart beweegt, verschijnt het gezamenlijk bedrag dat Belgische ngo's in dit land besteden (laatst beschikbare informatie). Wanneer je op een land klikt en met de muis sleept, kun je het land uitvergroten. Wanneer je dan verder op het icoontje klikt, verschijnt meer informatie over de ngo-werking in het land. Je kunt ook een land of regio kiezen in de linkerkolom. Klik hier voor meer uitleg over hoe je deze kaart gebruikt.

Niet enkel landen, maar ook regio's!

Steeds meer partners in het Zuiden richten over de landsgrenzen heen netwerken en koepels op. Dit is uiteraard een bemoedigende evolutie. Door deze netwerken te vormen delen zij ervaringen en expertise uit, of kunnen zij werkafspraken maken, taakverdelingen onderhandelen en gezamenlijk pleiten voor bepaalde beleidsdaden die van belang zijn voor de verschillende landen. Steeds meer Noordelijke ngo's ondersteunen deze evolutie. Daardoor verschuift ook hun rol in het geheel: van coördinerend naar meer faciliterend.

Dit geldt niet alleen voor de structurele ontwikkelingshulp. Ook organisaties die actief zijn in de noodhulp werken grensoverschrijdend, onder meer omdat rampen zoals droogtes en tsunami's nu eenmaal niet aan landsgrenzen stoppen. Daarom plaatst men vaker regionale oproepen omdat de hulpverlening in de diverse getroffen landen plaatsvindt.

KIES EEN LAND OF REGIO

deze site bevat de gegevens van erkende ngo's die in 2014 lid waren van ngo-federatie en/of Acodev
Laatste update: 2015